Nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief Huisartsenpraktijk Wouterswoude september 2018

Huisarts

Huisarts Verkerk is sinds juli 2018 met pensioen. Zij is vervangen door een nieuwe huisarts. Op woensdag treft u daarom voortaan huisarts Esther Simons. Esther spreekt Nederlands maar kan de Friese taal prima verstaan.

Stagiaire

Vanaf september 2018 is Renske Willems als Verpleegkundige in opleiding tot Specialist (VioS) in huisartsenpraktijk Wouterswoude aanwezig. Renske is wijkverpleegkundige en wordt opgeleid om medische taken binnen de huisartsenzorg te kunnen doen. De bijbehorende stage wordt hier op de praktijk ingevuld. Zij is op maandag, dinsdag en vrijdag aanwezig.

Renske zal bij de consulten en huisbezoeken van de huisarts aanwezig zijn. Indien u hier bezwaar tegen heeft, mag u dat gerust kenbaar maken.

Openingstijden

De praktijk is op maandag t/m donderdag geopend van  8.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur. Vrijdagmiddag wordt de praktijk waargenomen door huisartsenpraktijk De Walden.

Telefonische spreekuur

Het telefonisch spreekuur is vervallen. Uitslagen kunt u voortaan via de assistente opvragen. Simpele vragen kan de assistente voor u overleggen met de huisarts. Wilt u de huisarts zelf spreken dan kunt u een afspraak maken op haar spreekuur.

Ook geeft de assistente regelmatig adviezen via de telefoon. Ze kan u bijvoorbeeld vertellen dat een afspraak maken nog niet nodig is en u zelfzorgadviezen meegeven. De assistente heeft hier voor geleerd en doet dit alleen als ze zeker is dat dit de juiste afhandeling van uw vraag is. Als zij (of u) twijfelt zal dit altijd in overleg gaan met de huisarts.

Verwijsbrieven mailen

Veel verwijsbrieven kunnen tegenwoordig gemaild worden. Zodra de huisarts de brief klaar heeft krijgt u een mail met het telefoonnummer en afsprakennummer om een afspraak te maken bij de specialist. Wilt u nu of in de toekomst gebruik van deze service maken dan kunt u aan de huisarts of assistente uw mailadres en mobiele telefoonnummer bekend maken.

Folders

In de wachtkamer zijn geen folders meer te vinden. Wij hebben hier voor gekozen omdat we u gerichter en zo actueel mogelijk willen adviseren en informeren. Het Nederlandse Huisarts Genootschap (NHG) heeft hiervoor een website gemaakt. Op deze website kunt u betrouwbare informatie vinden. Heeft u geen computer of internet dan kunt u de assistente of huisarts vragen de informatie voor u uit te printen. www.thuisarts.nl

Verbouwing

Zoals u misschien wel heeft opgemerkt zijn we aan het verbouwen. Er wordt een laboratorium en koffieruimte gecreëerd. Hierdoor kunnen we 1 extra spreekkamer inrichten en in de toekomst wellicht nog een extra werkplek inrichten voor een extra assistente of stagiaire.

  

Nieuwsbrief Huisartsenpraktijk Wouterswoude december 2016

Omdat er de afgelopen tijd nogal wat veranderingen zijn geweest in de praktijk willen wij u met een nieuwsbrief op  de hoogte brengen.

Overname praktijk

Oktober 2016 is de praktijk overgenomen door huisarts H. Kiers. Zij werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Huisarts Verkerk is op woensdag aanwezig.

Praktijkfolder

De praktijkfolder is vernieuwd. In de folder vindt u informatie over de verschillende spreekuren, het inleveren van urine, wanneer u kunt bellen voor uitslagen maar ook wie u kunt bellen wanneer wij niet bereikbaar zijn.

Openingstijden

De praktijk is maandag t/m donderdag geopend van  8.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur. Vrijdagmiddag wordt de praktijk waargenomen door huisartsenpraktijk De Groot.

Telefonische spreekuur

Het telefonisch spreekuur is vervallen. Uitslagen kunt u voortaan via de assistente opvragen. Simpele vragen kan de assistente voor u overleggen met de huisarts. Wilt u de huisarts zelf spreken dan kunt u een afspraak maken op haar spreekuur.

Verwijsbrieven mailen

Veel verwijsbrieven kunnen tegenwoordig gemaild worden. Zodra de huisarts de brief klaar heeft krijgt u een mail met het telefoonnummer en afsprakennummer om een afspraak te maken bij de specialist. Wilt u nu of in de toekomst gebruik van deze service maken dan kunt u aan de huisarts of assistente uw mailadres bekend maken.

Website 

We hebben sinds kort weer een website. Hierop kunt u informatie van de praktijk vinden. Onder andere de praktijkfolder, informatie over de vakanties en betrouwbare informatie over ziektebeelden (digitale huisarts). Het adres van de website is: www.huisartsenpraktijkwouterswoude.nl

POH GGZ

Mariske Luinenburg is ook alweer een tijd in onze praktijk. Zij ondersteunt en/of behandeld mensen met psychische klachten. Mariske haar spreekuur is op donderdagochtend. U wordt naar haar verwezen via de huisarts. Haar spreekuur valt onder huisartsenzorg en wordt dus volledig vergoed vanuit het basispakket.

Apotheek

U kunt bij de apotheek gebruik maken van de servilocker en/of automatische herhaalservice. De servilocker is een kluis waarbij u 24 uur per dag uw medicatie kunt ophalen en dus niet meer vast zit aan de openingstijden van de apotheek. De automatische herhaalservice zorgt ervoor dat u zonder tussenkomst van de huisarts uw medicatie bij de apotheek kunt bestellen. Dit geldt alleen voor herhaalrecepten. U kunt voor meer informatie over deze diensten contact opnemen met de apotheek de Dokkumer Wâlden.